Өндөр давтамжийн спираль сэрвээтэй хоолой гагнуурын машин

  • Өндөр давтамжийн спираль сэрвээтэй хоолой гагнуурын машин

    Өндөр давтамжийн спираль сэрвээтэй хоолой гагнуурын машин

    Шинэ үеийн хатуу төлөвт өндөр давтамжийн гагнуурын машин нь бүх дижитал шулуутгагч хяналтын самбар, иж бүрэн дижитал инвертер хяналтын самбар, хурдны эрчим хүчний хаалттай хүрд технологи, Ethernet сүлжээний технологи, үүлэн хяналтын технологи, үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи ашиглан найдвартай байдал, техникийн тодорхойлолтыг баталгаажуулсан байна. гагнуурын хоолойн талбайд, одоо багц үйлдвэрлэлийн шатанд орж, аажмаар шат руу түлхэж байна.